Preloader

Kancaleria Adwokacka Białystok

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Adamczuk oferuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Stawia sobie za cel wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów Kancelarii, w związku z tym szeroki wachlarz świadczonych usług obejmuje przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkich pism procesowych, umów oraz opinii prawnych, reprezentowanie przed sądami, organami ścigania, organami administracyjnymi i innymi instytucjami a także stałą obsługę prawną.
Podstawowym celem Kancelarii jest dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług prawnych, przy uwzględnieniu indywidualnego podejścia do każdej z powierzanej przez Klienta sprawy.Działamy na terenie miasta Białystok i okolic.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu z Kancelarią oraz do współpracy.

Adwokat Anna Adamczuk

Zakres Usług

PRAWO CYWILNE

• sprawy dotyczące prawa własności i innych praw rzeczowych, stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, użytkowania wieczystego, służebności, postępowania wieczystoksięgowego
• sprawy o naprawienie szkody, odszkodowania z czynów niedozwolonych, odszkodowania z tytułu szkody na mieniu i na osobie, wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
• sprawy ze stosunków zobowiązaniowych, w tym między innymi z umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, ubezpieczenia
• sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym między innymi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenia nieważności testamentu, umownego lub sądowego działu spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

• obsługa prawna podmiotów gospodarczych
• rejestracja spółek prawa handlowego
• projektowanie i negocjowanie umów oraz innych aktów prawnych
• obsługa wierzytelności podmiotów gospodarczych
• reprezentowanie przed sądami i organami administracyjnymi

PRAWO KARNE

• obrona we wszystkich etapach postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia
• reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych,
• reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

• sprawy z zakresu stosunków małżeńskich, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli oraz dochodzenia alimentów
• przygotowywanie i opiniowanie umów majątkowych małżeńskich
• pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

• sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów wewnętrznych zakładu pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych
• doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz zwolnień grupowych
• reprezentacja przed sądem zarówno pracodawcy jak i pracownika w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
• sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego

PRAWO ADMINISTRACYJNE

• reprezentowanie przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
• sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej, a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
• pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji

PEŁNOMOCNICTWO

POBIERZ PLIK

UPOWAŻNIENIE DO OBRONY

POBIERZ PLIK

UPOWAŻNIENIE DO PRZEJRZENIA AKT

POBIERZ PLIK
Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata

POBIERZ PLIK

Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

POBIERZ PLIK

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Adamczuk

ul. Lipowa 4 lok. 111

15-427 Białystok

tel. +48 85 688 69 90

tel. kom. +48 509 219 729

e-mail: anna.adamczuk@adwokatura.pl


NIP 542-292-17-71, REGON 200792851

Nr konta Alior Bank S.A.:
79 2490 0005 0000 4530 1500 2426

Formularz kontaktowy