ZAKRES USŁUG

Kancelaria Białystok adwokat Anna Adamczuk świadczy pomoc prawną z wielu dziedzin prawa, takich jak:

PRAWO KARNE

• obrona we wszystkich etapach postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach… więcej

Go to PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

• sprawy dotyczące prawa własności i innych praw rzeczowych, stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, użytkowania wieczystego, służebności … więcej

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

• obsługa prawna podmiotów gospodarczych
• rejestracja spółek prawa handlowego … więcej

PRAWO ADMINISTRACYJNE

reprezentowanie przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed … więcej

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów wewnętrznych zakładu pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów… więcej

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

• sprawy z zakresu stosunków małżeńskich, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki … więcej

O Kancelarii

Adwokat Anna Adamczuk

Kancelaria Białystok Adwokat Anny Adamczuk oferuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Stawia sobie za cel wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów Kancelarii, w związku z tym szeroki wachlarz świadczonych usług obejmuje przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkich pism procesowych, umów oraz opinii prawnych, reprezentowanie przed sądami, organami ścigania, organami administracyjnymi i innymi instytucjami a także stałą obsługę prawną. Podstawowym celem Kancelarii jest dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług prawnych, przy uwzględnieniu indywidualnego podejścia do każdej z powierzanej przez Klienta sprawy. Od 2014 r. wraz z adw. TADEUSZEM MALINOWSKIM Kancelaria prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych również w Mońkach.

Dokumenty do Pobrania

Pełnomocnicta, Upoważnienia, Formularze

Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym…

Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym …

Pełnomocnictwo

Upoważnienie do obrony

Upoważnienie do przejrzenia akt

Informacje

Zadaj Pytanie Adwokatowi