9 września 2015

PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

• sprawy z zakresu stosunków małżeńskich, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli oraz dochodzenia alimentów
• przygotowywanie i opiniowanie umów majątkowych małżeńskich
• pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków