9 września 2015

PRAWO PRACY

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

• sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów wewnętrznych zakładu pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych
• doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz zwolnień grupowych
• reprezentacja przed sądem zarówno pracodawcy jak i pracownika w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
• sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego