9 września 2015

PRAWO KARNE

PRAWO KARNE

• obrona we wszystkich etapach postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia
• reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych,
• reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym