9 września 2015

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

• sprawy dotyczące prawa własności i innych praw rzeczowych, stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, użytkowania wieczystego, służebności, postępowania wieczystoksięgowego
• sprawy o naprawienie szkody, odszkodowania z czynów niedozwolonych, odszkodowania z tytułu szkody na mieniu i na osobie, wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
• sprawy ze stosunków zobowiązaniowych, w tym między innymi z umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, ubezpieczenia
• sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym między innymi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenia nieważności testamentu, umownego lub sądowego działu spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia