9 września 2015

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

• reprezentowanie przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
• sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej, a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
• pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji